2023 Vizyonu
Logobin
Atatürk
KUPA Logo
...
KUPA Projesi Nedir
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında mali kaynakların israfının önlenmesi, bütçe imkânları ile eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla öncelikli olarak "Mesleki Eğitimde 1.000 Okul" projesi kapsamındaki okullarımızdan başlamak üzere, Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) hayata geçirilmiştir. Proje ile çeşitli sebeplerle kullanılmayan veya depolarda bekletilen ihtiyaç fazlası taşınırların, atıl duruma düşmelerinin önlenmesi, alan/dal ve okul kapatılması nedenleri ile devredilmesi gereken makine teçhizatın hızlı bir şekilde yeniden kullanımının sağlanması amacıyla kullanım ömürleri bitmeden ekonomiye kazandırılması hedeflemektedir.